30 let

iskanje in selekcija
kadrovsko svetovanje

JUGOVZHODNA EVROPA

ZAPOSLENI SO NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO

Združenje Manager, Novice, 8.5.2020 Časi so se spremenili za vse, za nekatere bolj, za druge manj. Dva meseca dela (in šole) na daljavo sta tudi nam na Profilu prinesla nove izkušnje in nove storitve. Od popolne ustavitve vseh kadrovskih ...

OHRANJANJE POVEZANOSTI S SODELAVCI

Pandemija koronavirusa ni s seboj prinesla zgolj spremembe delovnega okolja in načina dela temveč, tudi drugačno dinamiko odnosov tako med sodelavci kot med vodjo in podrejenimi. Od zaposlenih v različnih podjetjih smo preko Analize ...

DELO OD DOMA

Trenutne razmere povezane s pandemijo koronavirusa, so na trgu povzročile, da se je precej dela iz prej skupnih delovnih prostorov, dela na sedežu podjetja ali na terenu, preneslo na delo od doma. Veliko podjetij je sicer tak način dela ...

Profil

Kakovost. Zaupanje. Tradicija.

Profil d.o.o. je bil leta 1989 ustanovljen kot prva neodvisna svetovalna družba na področju upravljanja kadrovskih virov v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Specializirani smo za iskanje in izbiro vodilnih in strokovnih kadrov ter kadrovsko svetovanje upravam in kadrovskim službam.

Smo predana ekipa vrhunskih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami, kar nam daje konkurenčno prednost in zagotovilo, da našim partnerjem ponudimo storitev najvišje kakovosti. Prizadevamo si dosegati najboljše rezultate ter potrebe in interese naših partnerjev vedno postavljamo na prvo mesto, saj le tako lahko ohranjamo temeljne vrednote Profila –  kakovost, zaupanje in tradicijo.

Smo strokovnjaki za iskanje vodilnih in strokovnih kadrov. Smo kadrovski in karierni svetovalci.

Že 30 let poslovnim partnerjem in kandidatom zagotavljamo strokovno znanje ter izkušnje in nasvete, ki jih potrebujejo za odločanje in uspešno poslovanje v današnjem izjemno konkurenčnem poslovnem okolju.
Naše poslanstvo je partnerjem zagotoviti najboljšo storitev iskanja vodilnih in strokovnih kadrov ter kadrovskega svetovanja v enem.

PRISOTNOST V REGIJI IN LOKALNA POKRITOST

Z regionalnimi partnerskimi pisarnami v okviru združenja Profil Group našim poslovnim partnerjem zagotavljamo regionalno pokritost in standardiziran pristop k izvedbi storitev na trgih jugovzhodne Evrope, s poglobljenim poznavanjem in razumevanjem lokalnih trgov. 

Profil Group

Skupina povezanih družb.
Lokalni svetovalci na lokalnih trgih.
Standardizirano strokovno znanje na področju kadrovanja.
V okviru PROFIL GROUP pokrivamo naslednje trge:

PRISOTNOST V REGIJI IN LOKALNA POKRITOST

ZAKAJ PRI ISKANJU VODILNIH IN STROKOVNIH KADROV IZBRATI NAŠE SVETOVALCE?

Prepoznavni rezultati.
Rast podjetja.
Osebni uspeh.

Zavedamo se kompleksnosti vseh dejavnikov, povezanih z reorganizacijo podjetja, upravljanjem kadrovskih sprememb in kulture podjetja, zato vam na tem področju premišljeno svetujemo glede izbire in implementacije pravih kadrovskih odločitev.

Smo strokovnjaki na naslednjih svetovalnih področjih:

Iskanje kadrov

- direktno iskanje vodilnih in strokovnih kadrov (višje vodstvo, srednje vodstvo, strokovnjaki)

Svetovanje vodstvu

- svetovalne storitve na nivoju uprave in nadzornih svetov (izbira generalnega direktorja ali uprave, skupinska dinamika, vrednotenje uspešnosti uprave, nasledstvo/kadrovske spremembe na nivoju uprave)

- svetovalne storitve na nivoju vodenja kadrovske funkcije (skrbni pregled kadrovskih virov, načrtovanje nasledstev, vrednotenje in upravljanje delovne uspešnosti, upravljanje talentov, oblikovanje ekip, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, organizacijska klima, programi prezaposlitve - outplacement)

- storitve na nivoju osebnega razvoja (karierno svetovanje, osebni in poslovni coaching)

Orodja in sistemi za ocenjevanje po meri

- model iskanja in selekcije vodilnih in strokovnih kadrov v 5 korakih

- metodologija izvedbe storitev po meri poslovnih partnerjev