METODOLOGIJA PO MERI

Za dosego zahtevnih standardov kakovosti na področju kadrovanja uporabljamo orodja in sredstva za iskanje ter prepoznavanje kandidatov s kompetencami, ki ustrezajo vašim zahtevam za delovno mesto. Za pridobitev ključnih kadrov sta potrebni podrobna kadrovska analiza ter poglobljena presoja osebnosti, strokovnega znanja in izkušenj ter sposobnosti posameznega kandidata.

Metodologijo, vezano na izbiro ustreznih kadrov oz. celovito svetovanje pri upravljanju s človeškimi viri, prilagodimo po meri naročnika. Naša strokovna izhodišča so naslednja:

 • poglobljen polstrukturirani kompetenčni razgovor (CBI),
 • sociometrična orodja,
 • psihometrični testi in vprašalniki,
 • Profilovo orodje za presojo uspešnosti (PPA),
 • metoda 360°,
 • organizacijski merilni vprašalniki.

MODEL ISKANJA TER SELEKCIJE VODILNIH IN STROKOVNIH KADROV V 5 KORAKIH

V družbi Profil vam prisluhnemo in skupaj z vami gradimo učinkovito delovno partnerstvo. V celoti želimo razumeti vaše potrebe, vaše srednjeročne ali strateške cilje in vaša pričakovanja glede končnega rezultata. Na podlagi dolgoletnih izkušenj vam v fazi iskanja in izbire kandidatov ustrezno svetujemo in zagotavljamo metodološki pristop po meri, s katerim poskrbimo za učinkovitost postopka pridobivanja novih kadrov.

 

1. OPREDELIMO

 • Opredelimo iskalne kriterije.
 • Uvodni sestanek z naročnikom – opredelimo poslovne potrebe.
 • Predstavitev podjetja, delovnega mesta, ciljnih pričakovanj – opredelimo opis profila kandidata.

 

2. POIŠČEMO
Poiščemo primerne kandidate:

 • neposredno na trgu (direktno iskanje),
 • v Profilovi zbirki podatkov (več kot 50.000 kandidatov),
 • z oglaševanjem (glede na funkcijo in naročnikove zahteve).

 

3. PREVERIMO
Preverimo, ali imajo potencialni kandidati potrebne kompetence:

 • poglobljen polstrukturirani kompetenčni razgovor ali intervju (CBI),
 • psihometrični vprašalniki in testi,
 • preverjanje referenc.

 

4. ZAGOTOVIMO
Najprimernejše in najbolj motivirane kandidate:

 • ocenjevalno poročilo (poklicna pot, osebnostne značilnosti, skladnost dejanskih in pričakovanih kompetenc).

 

5. SPREMLJAMO

 • Pomagamo skleniti dogovor med podjetjem in izbranim kandidatom.
 • Spremljamo podjetje in kandidata v prvih mesecih zaposlitve.
 • Nudimo jamstvo na opravljeno storitev.