Predstavitev Profilove ekipe

ERNI CURK - Direktor, Partner

Erni je diplomiral na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani, smer management in organizacija. Je eden izmed partnerjev na Profilu in direktor podjetja. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju upravljanja s kadri, na operativnih, organizacijskih in odločevalskih nivojih.

Sodeluje tako pri direktnem iskanju in selekciji ključnih kadrov ter strateškem kadrovskem načrtovanju, kot tudi pri podjetniškem in organizacijskem svetovanju. Pridobljene veščine s pridom uporablja, ko posameznikom ali organizacijam pomaga pri izboljšanju njihovega delovanja ali pri uvedbi sprememb v kulturi podjetja.

V podjetju je zadolžen za strateško korporativno upravljanje in razvoj podjetja ter ohranjanje odnosov s poslovnimi partnerji, hkrati pa je še vedno aktiven na področju iskanja in selekcije kadrov. Po mnenju poslovnih partnerjev pri izvajanju projektov izkazuje visoko delovno vnemo in strokoven odnos, kar prispeva k njihovemu zadovoljstvu in uspehu Profilove ekipe.

https://www.linkedin.com/in/ernicurk/

JANI ZUPAN - Svetovalec, Partner

Jani je najprej diplomiral iz sociologije (kadrovski menedžment) na Univerzi v Ljubljani, pozneje pa je pridobil še MBA naziv na Poslovni šoli Bled (IEDC). Vse od leta 2001, ko se je pridružil Profilu, dela kot svetovalec in »headhunter«.

Večletne izkušnje v farmacevtski, zdravstveni, FMCG in ICT panogi je kot direktor projektov in partner v podjetju nadgrajeval preko svetovanja malim, srednjim in vodilnim podjetjem v raznovrstnih panogah in državah širom Jugovzhodne Evrope. Ne glede na velikost in panogo podjetja Jani nudi rešitve in nasvete, ki so izjemno prilagojeni posameznemu naročniku.

Na podlagi znanj in dolgoletnih izkušenj Jani kadrovske potrebe in težave naročnikov preuči z različnih zornih kotov ter rešitve prilagodi posebnostim posameznega naročnika. V zadnjem obdobju se posebej posveča načrtovanju in izvedbi delavnic in treningov za vodstvene strukture, iskanju talentov (rekrutiranju) in planiranju nasledstev, outplacementu kadrov ter razvoju in prestrukturiranju organizacij.

https://www.linkedin.com/in/janizupan/

PRIMOŽ KLEMEN - Svetovalec, Partner

Primož je diplomiral iz filozofije in psihologije na Univerzi v Ljubljani. Leta 1989 je sodeloval pri ustanovitvi Profila in v podjetju dela še danes kot višji svetovalec, direktor projektov in partner. S šestindvajsetimi leti izkušenj na področju svetovanja in izobraževanja je eden izmed najbolj izkušenih kadrovskih svetovalcev v Sloveniji. V svoji dolgoletni karieri je sodeloval pri več tisoč presojah kandidatov različnih profilov in svoje svetovalne izkušnje delil s preko stotimi podjetji v različnih panogah in v različnih državah.

Primož ima široko znanje o človeških virih, upravljanju, vodenju in izvedbi delavnic in treningov. Njegove kadrovske storitve vključujejo razvoj in implementacijo kadrovskih strategij ter podporo vodstvu. Poseben poudarek namenja osebnim in poslovnim coaching programom, razvoju organizacij, uvajanju sprememb in upravljanju s ključnimi kadri.

https://si.linkedin.com/in/pklemen

HELENA KUPLJEN - Svetovalec, Partner

Helena je po izobrazbi univerzitetno diplomirana psihologinja in članica Profilove ekipe od leta 2006. Odgovorna je za vodenje metodološkega in razvojnega oddelka ter partnerka v podjetju.

V svojem delu se Helena osredotoča na celovito svetovanje na področju upravljanja s človeškimi viri, predvsem na ocenjevanje kompetenc in razvojnega potenciala ter na zasnovo in implementacijo širših metodoloških pristopov na HR področju. V njeno glavno področje dela sodijo psihometrična ocenjevanja in vprašalniki, kompetenčni intervjuji, ocenjevanje kompetenc preko metode 360°, merjenje organizacijske klime in kulture ter drugi postopki, ki omogočajo kompetentno svetovanje posameznikom in podjetjem.

Svoje strokovno znanje uporablja tudi za izvedbo podpornih programov, pa naj bo to coaching, vzpostavitev mentorskih programov ali svetovanje pri načrtovanju kadrovanja. Helena je odlična v prepoznavanju talentov in ključnih kadrov. To ji omogoča ocenjevanje in izboljševanje kadrovskih strategij ter organizacijske klime in kulture podjetij.

https://www.linkedin.com/in/helenakupljen/

ZORAN LAZUKIĆ - Svetovalec, Partner

Kot kadrovski svetovalec Zoran dela že več kot 14 let. Po dokončanem magisteriju iz sociologije je bil zaposlen v medijih ter avtomobilski industriji na različnih položajih – od prodajnega predstavnika do izvršnega direktorja, leta 2002 pa se je pridružil Profilovi ekipi.

Je direktor projektov in partner v podjetju, z dolgoletnimi izkušnjami na področju iskanja kadrov na vodstvenih in upravnih položajih v različnih panogah in po celotni Adriatik regiji.

Zoran je strokovnjak, ki ga odlikujejo visoki strokovni standardi in vnema po uspešnem dokončanju projektov. Največ izkušenj in znanj ima na področju »headhuntinga«, iskanja kadrov in plačnih raziskav. Svoje široko znanje uporablja za delo tako s podjetji kot s posamezniki in je dokazano zelo uspešen pri izpolnjevanju nalog na področju iskanja ključnih kadrov, predvsem na višjih in izvršnih položajih.

https://www.linkedin.com/in/zoranlazukic