Vpis

Podatki, ki jih zahteva vprašalnik, služijo le za navezavo stika z vami. Verjetno bi želeli o sebi povedati še kaj več od tistega, kar od vas zahtevajo spodnja polja, zato vas vabimo, da vaš življenjepis (CV) pripnete na koncu obrazca ali nam ga pošljete po elektronski pošti na naslov: profil@profil.si

Osebni podatki

Podatki o izobrazbi

Srednja šola

Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Doktorski študij


Znanje tujih jezikov

Trenutna zaposlitev

Zaposlitvene želje

Svetujemo vam, da preverite našo ponudbo delovnih mest. V kolikor se želite prijaviti na katero izmed prostih delovnih mest, vas vabimo, da se prijavite neposredno navedenemu vodji projekta.Podjetje Profil, management consulting d.o.o. jamči za varstvo podatkov in se zavezuje, da ne bo vršilo nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznika ter da bo zaupane podatke obravnavalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1;UL RS št. 94/2007).

Podpisnik/pošiljatelj izrecno soglaša, da Profil, management consulting d.o.o. osebne podatke hrani, uporablja in obdeluje za potrebe neposrednega trženja na področju iskanja zaposlitve. Z izpolnitvijo in posredovanjem tega vprašalnika zagotavljam resničnost navedenih podatkov.